fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 7 z 12 lutego 2010

[srodtytul]Uchwały Senatu RP [/srodtytul](poz. 56 – 57):
- z 3 lutego w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza,
- z 4 lutego w sprawie poszanowania krzyża.
[srodtytul]Postanowienia prezydenta RP [/srodtytul](poz. 58 – 63):
- z 24 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów,
- z 13 lipca 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych,
- z 13 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń,
- z 13 lipca 2009 r. o nadaniu odznaczenia,
- z 16 lipca 2009 r. o nadaniu odznaczeń,
- z 21 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
[srodtytul]Obwieszczenia ministrów[/srodtytul] (poz. 64 – 66):
- gospodarki z 16 grudnia 2009 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii,
- rolnictwa i rozwoju wsi z 3 lutego w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- spraw zagranicznych z 21 stycznia w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Republice Iraku za strefę działań wojennych.
[srodtytul]Komunikaty prezesa Głównego Urzędu Statystycznego[/srodtytul] z 9 lutego (poz. 67 – 70):
- w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r.,
- w sprawie kwoty bazowej w 2009 r.,
- w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r.,
- w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. w stosunku do 2008 r.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=341119]M.P. nr 7[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA