fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Sejmik nie nadaje statutu urzędowi marszałkowskiemu

Dziennik Wschodni/Fotorzepa, Mac Maciej Kaczanowski
Większość wojewodów nie uchyla uchwał w sprawie nadania statutów urzędom i starostwom. Zdaniem NSA takie postępowanie kwestionuje prawidłowość nadzoru nad samorządem terytorialnym
Uchwalenie przez sejmik województwa statutu urzędu marszałkowskiego, mającego obowiązywać obok statutu województwa, stanowi wkroczenie organu stanowiącego w kompetencje zarządu – tak wynika z [b]wyroku NSA z 16 grudnia 2009 r (II OSK 1636/09)[/b].
W orzeczeniu tym sąd stwierdził ponadto, że urząd marszałkowski nie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, w konsekwencji zasady jego działania określa organ wykonawczy, któremu do pomocy został urząd przydany, a nie sejmik.
W uzasadnieniu omawianego orzeczenia sąd stwierdził, że organy wykonawcze są upoważnione do nadawania statutów jednostkom budżetowym, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetowy właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Dodatkowym warunkiem jest to, aby takie jednostki były tworzone uchwałami rad (sejmików). Sąd stwierdził ponadto, że z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=276F562F611171AB51A280DBAF275BF8?id=163432]ustawy o samorządzie województwa[/link] wynika, że urząd nie jest taką jednostką. Z mocy jej przepisów jest to jedynie aparat pomocniczy zarządu. Wynika to wprost z jej art. 45 ust. 1.
[wyimek]600 (w przybliżeniu) uchwał rad gmin nadających urzędom statuty nie zostało zakwestionowanych przez nadzór wojewodów[/wyimek]
Tak samo traktować należy starostwa powiatowe i urzędy gmin. Odpowiednie przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BABE081A85F9756CD7650836093E4A9E?id=163434]ustawy o samorządzie powiatowym[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=49175EAE559E04221A9C1D9221CEAB52?id=163433]o samorządzie gminnym[/link] stanowią bowiem, że starostwo (urząd) służy organom wykonawczym powiatów i gmin do wykonywania ich zadań.
Jeżeli zatem urząd (marszałkowski, gminy) czy starostwo powiatowe jest jedynie aparatem pomocniczym organu, to nie ma podstaw prawnych by przyjąć, że są one jednostkami budżetowymi, które powinny funkcjonować w oparciu o nadany przez sejmik (radę) statut.
Ponadto sąd podkreślił, że z ustaw ustrojowych wynika wprost, że organizację i zasady funkcjonowania urzędów i starostw określają regulaminy nadawane przez organy wykonawcze tych jednostek.
Należy ponadto pamiętać, że majątek wykazany w ewidencji księgowej urzędu jest majątkiem całej jednostki samorządu terytorialnego, niewydzielonym dla jednostek organizacyjnych.
Relacje urzędu z otoczeniem zewnętrznym są w istocie stosunkami prawnymi jednostki samorządu terytorialnego z podmiotami zewnętrznymi, których stroną jest np. gmina, a nie jej urząd ([link=http://www.rp.pl/artykul/320787.html]„Czy urząd jest jednostką organizacyjną”[/link]).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA