fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprzedaż nieruchomości czy przedsiębiorstwa

Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Czy sprzedaż budynku z najemcami jest sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Nieraz trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć i w efekcie taka transakcja niesie ryzyko podatkowe
Coraz częstszą praktyką jest zbycie nieruchomości wraz z przejściem na nabywcę praw i obowiązków wynikających z zawartych przez sprzedającego umów najmu lokali w tej nieruchomości.Niejednokrotnie przy tego typu transakcjach dochodzi również do odpłatnego przeniesienia rzeczy ruchomych związanych bezpośrednio z nieruchomością oraz innych praw i obowiązków dotyczących przedmiotu sprzedaży.I tu mogą pojawić się wątpliwości, co faktycznie z punktu widzenia prawa podatkowego jest przedmiotem sprzedaży[srodtytul]Różne transakcje i skutki[/srodtytul]Kwestia jest o tyle istotna, że zupełnie inaczej dla celów rozliczenia podatkowego traktowane są transakcje zbycia nieruchomości, praw czy rzeczy ruchomych rozpatrywanych jako odrębne przedmioty sprzedaży (np. sprzedaż samej nieruchomości, gdzie następuje rozwiązanie dotychczasowych umów najmu), inaczej zaś sprzedaż ogółu rzeczy i praw związanych z nieruchomością, czyli de facto zorganizowanej części przeds...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA