fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Od marca starosta hojniejszy

Fotorzepa, Maciej Piasta Mac Maciej Piasta
Możemy liczyć na więcej pieniędzy niż w poprzednich trzech miesiącach za przyjęcie do pracy bezrobotnych oraz dokształcanie personelu na własny koszt
Wzrosło bowiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2009 r., według którego liczymy refundacje z tego tytułu, do 3243,60 zł.
W ciągu najbliższych trzech miesięcy począwszy od 1 marca br. maksymalna refundacja:
- wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli [b]19 461,60 zł[/b] (było 18 683,16 zł),
- z racji dalszej, przynajmniej sześciomiesięcznej współpracy ze skierowanym bezrobotnym po zakończeniu prac interwencyjnych z jego udziałem to jednorazowo 150 proc. przeciętnej pensji, czyli [b]4865,40 zł[/b] (było 4670,79 zł),
- kosztów uczestnictwa jednej osoby w przygotowaniu zawodowym dorosłych – miesięcznie 2 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli [b]64,87 zł[/b] (było 62,28 zł),
- kosztów nauki po ukończeniu 45 lat, sfinansowanych przez firmę z funduszu szkoleniowego – 300 proc. przeciętnej pensji z dnia rozpoczęcia kursu, czyli [b]9730,80 zł[/b] (było 9341,58 zł),
- kosztów nauki innego pracownika pokrytych przez zakład z funduszu szkoleniowego – 100 proc. z dnia rozpoczęcia kursu, czyli [b]3243,60 zł[/b] (było 3113,86 zł),
- kosztów nauki podwładnego, który na udział w szkoleniu wykorzystał urlop szkoleniowy, podczas gdy w firmie zastąpił go bezrobotny – 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli [b]2594,88 zł[/b] (było 2491,09 zł).
Od 1 marca wzrośnie też maksymalna refundacja z Funduszu Pracy dla przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych kosztów szkolenia pracowników najwyżej przez sześć miesięcy lub studiów podyplomowych za 12 miesięcy.
Chodzi o dopłaty określone w art. 22 i nast. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1C566779FFE66F4E4724CC0EF318A0B1?id=320785]ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035)[/link].
Na jednego zatrudnionego wynosi najwyżej 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli [b]9730,80 zł[/b] (było 9341,58 zł).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA