fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gminy mogą powalczyć o prawie 8 mln złotych

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej ogłosiło konkurs na budowę lokalnych systemów opieki nad dzieckiem i rodziną. O dotacje mogą się ubiegać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego
W ramach konkursu w 2010 r. będą dofinansowywane zarówno działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w samorządach lokalnych, jak również zapobiegające umieszczeniu dzieci poza rodziną.
Za priorytetowe będą uznane programy, których celem jest tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia nowo powstających rodzin zastępczych zawodowych (do 80 proc. wynagrodzenia).
Postępowanie konkursowe odbędzie się na zasadach określonych w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F5D57048F7A3043C50C570D7B76C053C?id=328904]ustawy o pomocy społecznej[/link], w szczególności jej art. 25 – 35.
Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczególnie promowane będą programy budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne, na zasadach określonych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4DB2CC42615E885F7FCDCADAF2B4BE89?id=169569]ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[/link].
Dodatkowo punktowane będą programy, w ramach których powstaną nowe zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
Przy kalkulacji wysokości dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład własny w realizację programu podmiotu wnioskującego. Dotacja nie może przekroczyć 80 proc. kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7E3F8861C2328459F06A822928C12022?id=177233]rozporządzeniu ministra polityki społecznej z 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (DzU nr 44, poz. 427).[/link]
Należy je złożyć osobiście lub listem poleconym do wydziału polityki społecznej właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie 30 dni od publikacji ogłoszenia, co miało miejsce 5 lutego 2010 r.
Więcej informacji na[link=http://www.mpips.gov.pl] www.mpips.gov.pl[/link].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA