fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Zwolnienie z opłat za studia to zysk

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Student, który dzięki dobrym wynikom uniknął czesnego na prywatnej uczelni, osiąga dochód i musi płacić podatek
Tak wynika z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 maja 2009 r. (nr ITPB2/415-206/09/RS)[/b]. Osoby w podobnej sytuacji nie powinny się więc zdziwić, jeśli urząd skarbowy uzna, że powinny zapłacić PIT.
Z wnioskiem o interpretację zwrócił się student, który uczy się w niepublicznej uczelni wyższej. Co do zasady te studia są płatne. Wnioskodawca nie musi jednak wnosić czesnego. To dlatego, że został laureatem konkursu pod patronatem uczelni, na której studiuje, i w nagrodę zwolniono go z opłat przez cały okres studiów. Wystąpił z pytaniem, ponieważ otrzymał od uczelni PIT-8C za 2007 r., gdzie jako przychód wyszczególniono „zniżkę w opłacie czesnego”.
Zdaniem studenta w takiej sytuacji nie musi on płacić podatku. Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że w myśl art. 11 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=220A7ED040A49659ACB0778F9D01C145?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] przychodem jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia. Użycie w tym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym wypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.
Bydgoska IS wyjaśniła, że tak właśnie jest w opisanej sytuacji. Jednocześnie nie mają tu zastosowania zwolnienia wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Nie można bowiem uznać, że jest to stypendium za wyniki w nauce, którego zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez odpowiedniego ministra. Nie jest to także świadczenie pomocy materialnej dla studentów przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym czy przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA