fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bez rewolucji, czyli jak to się liczy po staremu

Rzeczpospolita
Dla wielu osób wciąż na wysokość świadczenia wpływają lata pracy i kwota bazowa
Wysokość emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie z art. 53 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=45145DA139EDBC4594274DA37A728344?id=172511]ustawy o emeryturach i rentach z FUS[/link], zależy od liczby zgromadzonych okresów składkowych i nieskładkowych, wysokości zarobków w okresie, z którego obliczana jest podstawa wymiaru świadczenia, oraz od obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia kwoty bazowej.[b]Stara emerytura jest obliczana jako suma:- 24 proc. kwoty bazowej,- po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,- po 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy.[/b][srodtytul]Słowniczek[/srodtytul]- [b]Kwota bazowa[/b] to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Jest ustalana corocznie i obowiązu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA