fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Przykłady historyczne i nowe możliwości

Ci, którzy wymyślą najciekawszy plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarki, otrzymają nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Prace należy nadsyłać – do połowy września
Konkurs Nauka Biznes organizowany jest przez działające na Uniwersytecie Jagiellońskim Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii z Politechniki Lubelskiej. Aby wziąć w nim udział, trzeba stworzyć plakat łączący naukę i biznes. – Chcemy zachęcić artystów profesjonalistów i amatorów do różnorodnego spojrzenia na relacje między nauką a gospodarką i biznesem, czekamy na prace, które będą odwoływały się do przykładów (współczesnych lub historycznych) takiego współdziałania, będą pokazywały nowe możliwości. Przydatnymi wyrażeniami kluczowymi pomocnymi w pracy i przybliżającymi tematykę mogą być np. wynalazki w gospodarce, wykorzystanie odkryć naukowych przez biznes, społeczne efekty partnerstwa nauki i biznesu, innowacyjność, naukowiec biznesmenem – mówi Piotr Żabicki, koordynator zespołu ds. rozwoju przedsiębiorczości, specjalista ds. informacji z CITTRU.
W konkursie może wziąć udział każdy. Prace należy nadsyłać na płycie CD lub DVD (w formacie TIFF lub PDF, rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 50 x 70 cm, łącznie z przynajmniej 5-mm odstępem na tzw. spady. Plik powinien być zapisany w przestrzeni kolorów CMYK, a tekst zamieniony na krzywe). Oprócz pracy należy przysłać wypełniony formularz zgłoszenia udziału w konkursie (do pobrania ze strony internetowej www.cittru.uj.edu.pl). Osoby niepełnoletnie powinny przesłać na formularzu podpis jednego z rodziców. Plakaty należy nadsyłać do 15 września do godziny 15 na adres CITTRU, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków z dopiskiem na kopercie „Konkurs Nauka i Biznes”. Można też zostawić je osobiście w CITTRU.
Główną nagrodą w konkursie jest 5 tys. zł. Organizatorzy planują również przyznać dwa wyróżnienia po 1 tys. zł oraz trzy nagrody specjalne: profesjonalne szkolenia dla użytkowników pakietu Adobe InDesign. Ogłoszenie wyników odbędzie się po 15 września.
Najlepsze prace zostaną wydrukowane i rozesłane do instytucji edukacyjnych i biznesowych w Polsce, organizatorzy jesienią planują także wystawę i wernisaż najlepszych prac w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lubelskiej. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej
www.cittru.uj.edu.pl.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA