fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Prawo europejskie w Internecie

[b]Baza danych Prawa UE w językach oficjalnych Unii Europejskiej:[/b]
* [link=http://eur-lex.europa.eu/]http://eur-lex.europa.eu/[/link]
[b]Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich:[/b]
* Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału od dnia 17 czerwca 1997 r. (orzeczenia w językach urzędowych państw członkowskich UE; w j. polskim od roku 2004)
[link=http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl]http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl[/link]
* Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału od 1954 r. (orzeczenia w językach urzędowych państw członkowskich UE; w j. polskim od roku 2004)
[link=http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=pl]http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=pl[/link]
[b]Portal ogólnoeuropejski (prawo europejskie / dokumenty instytucji Unii Europejskiej)[/b]
* [link=http://europa.eu/index_pl.htm]http://europa.eu/index_pl.htm[/link]
[b]Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu:[/b]
* Baza danych HUDOC (teksty orzeczeń w j. angielskim i francuskim)
[link=http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/default.htm]http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/default.htm[/link]
* Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości RP (zawiera teksty orzeczeń ETPCz w sprawach polskich w j. polskim od roku 1999)
[link=http://www.ms.gov.pl/re/re_wyroki.php]http://www.ms.gov.pl/re/re_wyroki.php[/link]
* Strona internetowa Biura Informacji Rady Europy w Warszawie (zawiera tłumaczenia orzeczeń ETPCz w sprawach polskich od roku 1996)
[link=http://coe.org.pl/pre_orzecznictwoB.htm]http://coe.org.pl/pre_orzecznictwoB.htm[/link]
Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA