fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ustalić należność za transport towaru

Nasza firma sprzedaje m.in. towary opodatkowane obniżoną stawką VAT 7 proc. Jak prawidłowo powinniśmy obciążać nabywców kosztami transportu? Czy właściwe jest wykazywanie tych kosztów jako odrębnej pozycji na fakturze? Jaką stawkę zastosować?
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania (obrotem) jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Elementem świadczenia należnego od nabywcy są m.in. koszty transportu towarów, którymi dostawca obciąża nabywcę. Wynika to wprost z dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która mówi, że do podstawy opodatkowania wlicza się m.in. koszty transportu i ubezpieczenia pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.Wniosek ten potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Tytułem przykładu wskazać można [b]interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 21 listopada 2007 r. (IPPP1/443-166/07-2/IG)[/b], w której czytamy, że „koszt przesyłki stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych, kształtujących kwotę należną, której sprzedawca żąda od nabywcy. Sko...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA