fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Są pieniądze dla gmin na remonty i komputery

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Gminne biblioteki publiczne mogą już przygotowywać wnioski o dotacje z programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Infrastruktura bibliotek”. Do podziału jest 3 mln zł
Wszyscy zainteresowani dofinansowaniem powinni już teraz przygotować wnioski. Ostateczny termin do ich złożenia mija bowiem 1 czerwca 2009 r. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla placówek prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie do 20 tys. mieszkańców.
[srodtytul]Na co dopłaty[/srodtytul]
„Celem programu jest podniesienie standardów bibliotek publicznych, w tym standardów estetycznych”, czytamy w dokumencie opublikowanym na internetowej stronie ministerstwa pod adresem [link=http://www.mkidn.gov.pl/infrabib.php]www.mkidn.gov.pl/infrabib.php[/link]. Ma to nastąpić głównie poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z oferowanych przez biblioteki usług.
W szczególności uzyskane [b]dotacje można przeznaczyć na instalacje i udostępnienie klientom nowoczesnego sprzętu komputerowego.[/b]
Ponadto do zadań, które w ramach programu będzie można sfinansować, zaliczyć można m.in. remonty, modernizację oraz adaptację nieruchomości, w których funkcjonują biblioteki. A wszystko to w celu stworzenia użytkownikom funkcjonalnej, przyjaznej i estetycznej przestrzeni bibliotecznej.
W ramach finansowanych przedsięwzięć preferowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne związane z realizacją Programu Rozwoju Bibliotek.
[srodtytul]Co uda się sfinansować[/srodtytul]
Aby otrzymać dotację, trzeba posiadać wkład własny w wysokości 20 proc. wydatków na planowaną inwestycję. Jest to określone przez ministerstwo minimum, ale wliczyć do niego można również środki pozyskane z innych źródeł. Ponadto [b]projekt musi zostać zrealizowany w tym samym roku, w którym dotacja zostanie udzielona. Ważne jest również to, że jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.[/b] Natomiast jeżeli chodzi o przykładowe koszty, których finansowanie może zostać objęte wnioskowaną dotacją, to ministerialny dokument wymienia wśród nich:
- ocieplenie budynku,
- malowanie budynku z zewnątrz (wraz z poprawkami tynkarskimi),
- modernizację ogrzewania,
- wymianę okien czy
- zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.
Kwalifikowanymi kosztami są również modernizacja sieci elektrycznej związana z instalacją sprzętu IT czy adaptacja dodatkowych pomieszczeń zwiększających powierzchnię biblioteki lub pozwalającej na utworzenie placówki bibliotecznej w nowej lokalizacji. W ramach uzyskanych środków można także dostosować budynek biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, a także wprowadzić rozwiązania umożliwiające korzystanie z jej zasobów osobom niewidomym bądź niedowidzącym.
[srodtytul]Minimum to 20 tysięcy[/srodtytul]
Jeżeli natomiast chodzi o kwotę maksymalnego dofinansowania, jaką wnioskodawca może uzyskać, to jest ona uzależniona od liczby placówek biblioteki, jakie będą objęte planowaną inwestycją. I tak [b]w przypadku jednej placówki jest to 30 tys. zł. Każda kolejna zwiększa dopuszczalną kwotę maksymalną o kolejne 15 tys.[/b] Jednakże niezależnie od liczby zaangażowanych placówek sumaryczna wnioskowana kwota nie może przekroczyć 90 tys. zł.
[srodtytul]Jak złożyć wniosek[/srodtytul]
Składamy je elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI). Platforma ta jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Kultury. System ten umożliwia przygotowanie i przesłanie wniosku w formie elektronicznej, podpisanie i szyfrowanie przesyłki przy zastosowaniu podpisu elektronicznego oraz śledzenie toku postępowania sprawy.
[ramka][b]Wyjaśniamy[/b]
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest przedsięwzięciem prowadzonym w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.[/ramka]
[ramka][b]Wątpliwości rozwieje ministerstwo[/b]
Wszystkie dodatkowe informacje na temat programu udzielane są w godzinach 10 – 14 przez następujące osoby:
- Małgorzatę Kurek 022 421 02 85, [mail=mkurek@mkidn.gov.pl]mkurek@mkidn.gov.pl[/mail]
- Ilonę Skorupską 022 421 01 37, [mail=skorupska@mkidn.gov.pl]skorupska@mkidn.gov.pl[/mail]
- Pawła Stułkę 022 421 04 12,[mail=stulek@mkidn.gov.pl] stulek@mkidn.gov.pl[/mail][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA