fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czym zastąpić oryginał certyfikatu rezydencji

Tłumaczenie certyfikatu rezydencji przez tłumacza przysięgłego nie wystarczy do uniknięcia pobrania podatku u źródła i zastosowania stawek wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
[b]Tak orzekł WSA w Gdańsku 19 lutego 2009 r. (I SA/Gd 786/08).[/b]Będzie to możliwe na podstawie kopii, kserokopii bądź odpisu certyfikatu rezydencji, ale wyłącznie wtedy, gdy taki dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez organ, który wystawia za granicą certyfikat rezydencji podatkowej, albo przez notariusza.Spółka wypłacała zagranicznym kontrahentom należności z tytułu świadczenia usług wymienionych w art. 21 ustawy o CIT. Na podstawie posiadanych oryginałów certyfikatów rezydencji podatkowej stosowała stawki podatku u źródła wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zdarzało się jednak, że prosząc o dostarczenie oryginalnego certyfikatu rezydencji, spółka otrzymywała tylko dokument w języku obcym przesłany pocztą elektroniczną lub faksem.Zagraniczni kontrahenci nie byli skłonni wysyłać oryginału, gdyż ich zdaniem zgodnie z powszechnie panującymi obyczajami handlowymi dokument wysłany w formie elektronicznej lub faks j...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA