fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Kontrakty do 14 tysięcy euro

Istotną formą pomocy dla małych przedsiębiorców mogą się okazać zamówienia, których udzielają firmom jednostki samorządu terytorialnego
Art. 4 ust. 8 ustawy – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=48FE602F27493037590C47864345DAE7?id=247401]Prawo zamówień publicznych[/link] wyłącza stosowanie jej przepisów do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro.
Udzielający zamówienia wójt powinien jednak zawsze prawidłowo określić przedmiot zamówienia i jego szacunkową wartość na podstawie art. 25 – 29 pzp. Nie można bowiem zapominać, że wadliwy opis przedmiotu zamówienia, a także brak należytej staranności w oszacowaniu jego wartości mogą być podstawą do nałożenia na organy zamawiającego sankcji wynikających z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Pamiętać również należy, że zamówień do 14 tys. euro nie można udzielać w sposób dowolny. Stosuje się do nich zasady określone w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w szczególności zaś w jej art. 35 ust. 3 pkt 1. Zgodnie z tym przepisem wszystkich wydatków ze środków publicznych powinno się dokonywać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Masz problem, napisz [mail=firmawkryzysie@rp.pl]firmawkryzysie@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA