fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie było wypłaty, nie ma zaległości

Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania składkowe także wtedy, gdy nie wypłacali wynagrodzeń pracownikom – uznał Sąd Najwyższy. Trudno się z tym zgodzić
Na podstawie art. 31 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A5E1D3FE83FFF900F5096BED0EB3ED1B?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11 poz. 74 ze zm., dalej ustawa o sus) [/link]do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio art. 116 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A6DD9B71F8C9B67C605E0E1177A05200?id=176376]ordynacji podatkowej[/link].Zgodnie z tym przepisem [b]za zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:[/b]- [b]nie wykazał[/b], że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA