fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 61 z 16 kwietnia 2009

[b]Ustawa [/b](poz. 498) z 20 lutego o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; wejdzie w życie 1 maja.
[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 499 – 503):
[b]- finansów[/b] z 3 kwietnia w sprawie podwyższenia kwoty wyznaczającej limit wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego; 1 maja
[b]- infrastruktury[/b] z 7 kwietnia w sprawie wprowadzanie do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych; 16 kwietnia,
[b]- pracy i polityki społecznej,[/b] z 2 i 7 kwietnia, w sprawie:
– zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych; 1 maja,
– przygotowania zawodowego dorosłych; 16 kwietnia,
[b]- rozwoju regionalnego[/b] z 1 kwietnia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej” 2007 – 2013; 16 kwietnia.
Zobacz treść[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=307998] DzU nr 61[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA