fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urząd skarbowy nie może dowolnie wymierzać kar porządkowych

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Wezwanie strony do osobistego stawiennictwa wyłącznie w celu dostarczenia dokumentów nie może być uznane za niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie można zatem w tym wypadku zastosować kary porządkowej
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 24 lutego 2009 r., I SA/Łd 1254/08[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Naczelnik urzędu skarbowego nałożył na podatniczkę karę porządkową w związku z niestawieniem się na wezwanie w urzędzie. Podatniczka odwołała się. Izba skarbowa nie uwzględniła jednak jej odwołania. Stwierdziła, że kara porządkowa miała na celu zdyscyplinowanie podatniczki. Sprawa trafiła do WSA.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd zauważył, że naczelnik urzędu skarbowego może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Przepis ten ogranicza możliwość wzywania osób do sytuacji, w której jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Podstawowe znaczenie ma zatem ustalenie zakresu tego pojęcia.Nale...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA