fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Rozwód i separacja – podobne, ale nie takie same

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Małżonkowie w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku. Mają jednak możliwość wycofania się z niej – na ich zgodny wniosek
Separacja to instytucja prawna pozwalająca małżonkom odpocząć od siebie z zabezpieczeniem swoich prawnych interesów. Stanowi ona alternatywę dla osób, które z różnych względów nie godzą się na rozwód.
[srodtytul]Bez nowego małżeństwa[/srodtytul]
Separacja wywołuje wiele takich samych skutków jak rozwód. Najważniejsza różnica polega na tym, że osoba pozostająca w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Ponadto, aby uzyskać separację, wystarczy, by między małżonkami nastąpił zupełny, a nie – jak to jest w wypadku rozwodu – trwały i zupełny rozkład pożycia.
Rozkład zupełny występuje wtedy, kiedy żadna z trzech więzi małżeńskich (duchowa, gospodarcza i fizyczna) już nie funkcjonuje. Rozkład ma charakter trwały, kiedy nie ma możliwości ponownego nawiązania więzi łączących małżonków.
Separacja może nastąpić na zgodny wniosek obojga, jeśli nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji zobowiązani są do wzajemnej pomocy. Po orzeczeniu separacji para może później wystąpić wspólnie do sądu o jej zniesienie.
[srodtytul]Osobne majątki, wspólne dzieci[/srodtytul]
Zarówno w wypadku rozwodu, jak i separacji powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.
Jeżeli wskutek separacji lub rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, sąd nie będzie mógł orzec ani separacji, ani rozwodu.
Orzekając o niej, sąd decyduje, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jedynie wówczas, gdy separacja orzekana jest na zgodny wniosek obojga, sąd nie orzeka o winie.
Tak samo jak w wypadku rozwodu wygląda możliwość dochodzenia alimentów.
Sąd rozstrzyga też obowiązkowo o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o ponoszeniu kosztów ich utrzymania i wychowania. Sąd może również powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając przy tym władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.
[srodtytul]Jak złożyć pozew[/srodtytul]
Pozew o separację lub rozwód składa się do sądu okręgowego. Właściwy miejscowo jest ten, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie. W pozwie należy podać dokładne dane dotyczące stron. Należy określić, czego żądamy, oraz to, czy rozstrzygnięcie powinno zapaść bez orzekania o winie, bądź wskazać osobę winą. Powód powinien podać czego, oprócz separacji/rozwodu, dodatkowo domaga się od sądu.
W uzasadnieniu należy opisać, w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, a także wskazać dowody, które będą to potwierdzały. Pozew musi być opatrzony własnoręcznym podpisem. Wpis od separacji i rozwodu kosztuje 600 zł, a od zgodnego wniosku małżonków o separację 100 zł.
[ramka][b]Jakie dokumenty są potrzebne[/b]
Zniesienie separacji wymaga interwencji sądu. Jest możliwe na zgodne żądanie małżonków. Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.
Postanowienie o zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Od wniosku o zniesienie separacji pobiera się opłatę stałą 100 zł.
Do pozwu o rozwód lub separację należy dołączyć:
- odpis aktu małżeństwa,
- kopie pozwu,
- odpisy oraz kopie aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci małżonków,
- inne istotne w sprawie dokumenty.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA