fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Opodatkowanie najmu w małżeństwie

Fotorzepa, Darek Golik
Wynajmuję mieszkanie, które jest własnością moją i mojej żony. Czy zasady opodatkowania przychodów z tytułu najmu różnią się, gdy wynajmującym jest jedna osoba lub małżeństwo?
[i](nazwisko do wiadomości redakcji)[/i]
[b]Odpowiada Bogumił Sieczkowski, kancelaria BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska[/b]
– Podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca własny dochód. Zasadą w prawie podatkowym jest, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Wyjątkiem od wskazanej zasady jest możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, którzy traktowani są wówczas jako tzw. łączny podmiot opodatkowania.
W przypadku najmu rzeczy wchodzącej w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, jaką jest np. wynajęcie wspólnego lokalu mieszkalnego, istnieje możliwość zgłoszenia przez jednego małżonka opodatkowania całości przychodów z najmu w formie ryczałtu, co w żaden sposób nie wpływa na stawki należnego podatku.
W razie niezłożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu jako postaci opodatkowania najmu małżonkowie rozliczają dochód z najmu na zasadach ogólnych według stawki progresywnej, z tym że również w tym przypadku istnieje możliwość opodatkowania całości dochodu z najmu tylko przez jednego małżonka.
Taka decyzja nie pozbawia małżonków prawa do wyboru wspólnego rozliczenia dochodów z innych źródeł.
Oświadczenie w przedmiocie wyboru opodatkowania najmu w postaci ryczałtu przez jednego małżonka składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów z najmu w trakcie roku podatkowego – w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów. W pozostałej zaś części ewentualne wspólne opodatkowanie dochodów małżonków z innych źródeł następuje na ogólnych zasadach. Takie rozwiązanie jest proste i wygodne dla wynajmujących pozostających w związku małżeńskim, przy tym w żaden sposób nie wpływa na wysokość podatku od najmu ani na możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków z podatku dochodowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA