fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca na roli podwyższy nagrodę jubileuszową

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Urzędnikowi gminy można zaliczyć do stażu zatrudnienia okres pracy w gospodarstwie rodziców poprzedzający objęcie np. gospodarstwa teściów pod warunkiem, że nastąpiło to przed nawiązaniem stosunku pracy
Do okresów pracy uprawniających pracownika samorządowego do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia. Wliczeniu podlegają również inne - z mocy odrębnych przepisów. Do tych zalicza się także pracę w gospodarstwie rolnym. Zasady jej zaliczania określa ustawa z 20 lipca 1990 r.[srodtytul]Praca i przejęcie[/srodtytul]Ustawa przewiduje trzy podstawowe możliwości zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy. Pierwsza to prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub praca w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy). Pracownikowi wlicza się do stażu pracy również przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA