fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uchwały miejscowej rady w sprawie podatków

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje radzie uprawnienia do wprowadzenia zwolnień, a nie ulg podatkowych. Pojęć „zwolnienie” i „ulga” nie można uznać za tożsame
Rada miasta K. podjęła 25 czerwca 2007 r. uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie, tworząc na terenie gminy nowe miejsca pracy.Zgodnie z § 1 uchwały kwota zwolnienia wynosi 1000 zł na jedno nowo utworzone stanowisko pracy. W przypadku większej liczby stanowisk pracy stanowi iloczyn tej kwoty i liczby pracowników, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie może przekroczyć pełnej kwoty rocznego podatku od nieruchomości i obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia. W § 2 uchwały zapisano wymogi, które musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać ze zwolnienia. W § 3 wprowadzono obowiązek powiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia oraz określono konsekwencje związane z niedopełnieniem tego obowiązku.Podstawą prawną do udzielania przez radę zwolnień z podatku od nieruchomości jest art. 7 ust. 3 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/ak...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA