fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Zysk netto SKOK-ów wzrósł do 33 mln zł w I poł. 2008 r.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe miały według wstępnych wyników 33 mln zł zysku netto w I półroczu 2008 r. wobec 19 mln zł rok wcześniej, podał GUS
Wynik finansowy brutto wyniósł 33,97 mln zł na wobec 23,19 mln zł przed rokiem, a wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 29,63 mln zł wobec 15,26 mln zł rok wcześniej.
- Zysk netto w łącznej wysokości 33 mln zł (przed rokiem 19 mln zł) wygospodarowało 51 kas, strata netto poniesiona przez 14 pozostałych kas wyniosła ok. 3 mln zł (przed rokiem prawie 4 mln zł) - podał GUS.
- Wzrost zysków i zmniejszenie kwoty strat znalazło wyraz w poprawie wskaźnika rentowności obrotu; w ujęciu brutto wyniósł on 5,6 proc. (rok wcześniej 4,8 proc.), netto - 4,9 proc. (3,1 proc.). Wskaźnik rentowności obrotu obliczony dla kas, które wykazały zysk był wyższy i wynosił w ujęciu brutto 7,1 proc. (przed rokiem 6,2 proc.), zaś w ujęciu netto 6,3 proc. (przed rokiem 4,5 proc.) - czytamy dalej.
Depozyty ogółem wzrosły do 7,71 mld zł na koniec czerwca 2008 r. wobec 5,88 mld zł rok wcześniej (wzrost o 31,2 proc.), zaś przeciętna wartość lokaty na jednego członka SKOK zwiększyła się do 4,4 tys. zł wobec 3,7 tys. zł rok wcześniej.
Wartość udzielonych pożyczek ogółem wzrosła do 5,97 mld zł w porównaniu z 4,5l mld zł na koniec czerwca ub. roku, tj. o 32,2 proc. w skali roku. Przeciętne zadłużenie członka kasy wzrosło w tym okresie do 3,4 tys. zł z 2,8 tys. zł.
Suma bilansowa zwiększyła się do 8,26 mld zł na koniec czerwca z 6,30 mld zł rok wcześniej, a kapitały własne SKOK wzrosły do ponad 316 mln zł, tj. o 25,2 proc. rok do roku.
Dane obejmują 65 SKOK-ów działających na koniec I półrocza 2008 r. wobec 68 przed rokiem.
Źródło: isb
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA