fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 23 września 2008

- zmienione 4 września rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju na temat zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (DzU nr 166, poz. 1034)
- od 22 września obowiązuje znowelizowane 19 września rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (DzU nr 170, poz. 1050)
- Rada Ministrów określiła warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. (DzU nr 171, poz. 1059)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o warunkach stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym (DzU nr 171, poz. 1063)
- zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 września (K 7/07) art. 90 ustawy o policji stracił moc – jako niezgodny z konstytucją – w zakresie, w jakim odnosi się do dalszego bezterminowego dysponowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach stanowiących własność prywatną (DzU nr 171, poz. 1065)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA