fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wartość działki może wzrosnąć nie tylko z powodu zmiany planu

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Opłata planistyczna nie może obejmować wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z nakładów właściciela
[b]Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lipca 2008 r. (sygn. II OSK 774/07).[/b]NSA rozpatrywał skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.WSA uchylił decyzję kolegium oraz utrzymaną przez nią w mocy decyzję wójta gminy Słupsk. Ustalała ona dla Jerzego B. jednorazową opłatę 10 tys. zł z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku zmiany ich funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.Sąd zwrócił uwagę, że ich właściciel domagał się uwzględnienia nakładów poniesionych w celu uzyskania wyższej ceny sprzedaży. W operacie sporządzonym przez biegłego powinny się więc znaleźć ustalenia dotyczące tych nakładów, a także ocena, czy wpłynęły one na wzrost wartości sprzedanych działek, czy też wzrost był spowodowany jedynie zmianą przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowy operat nie zawierał takic...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA