fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 26 czerwca 2008

- Rada Ministrów ustaliła wykaz stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (DzU nr 100, poz. 643)
- minister sprawiedliwości określił tryb, wysokość i warunki przyznawania i wypłaty należności przysługujących prokuratorowi delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (DzU nr 100, poz. 647)
- wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego wynosi od 1 stycznia tego roku 3,34 – zadecydowała Rada Ministrów (DzU nr 100, poz. 644645)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o metodach i sposobie ustalania ilości zebranych roślin energetycznych (DzU nr 100, poz. 646)
- nowy wykaz obszarów górskich i innych obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczącego warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na wspieranie gospodarowania na tych obszarach (DzU nr 110, poz. 704)
- w czwartek, 26 czerwca, straciły moc z powodu niezgodności z konstytucją:– art. 117 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w części obejmującej zwrot „zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części”, wyrok z 16 czerwca, P 37/07– art. 7b ustawy o kontroli skarbowej; wyrok z 17 czerwca, K 8/04 (DzU nr 110, poz. 706707)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA