fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 20 czerwca 2008

- zmienione przepisy art. 9 i art. 12 kodeksu pracy dotyczące ponadzakładowego układu zbiorowego pracy (DzU nr 86, poz. 523)
- tytułowy kodeks wzbogacił się o nowy rozdział poświęcony transgranicznemu łączeniu się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej (DzU nr 86, poz. 524); >„Polskie spółki mogą się łączyć ze swymi odpowiednikami w Unii Europejskiej”
- ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (DzU nr 86, poz. 525), >„Fuzje zagranicznych spółek pod lupą”
- do Poczty Polskiej nie ma zastosowania art. 6 ust. 4 prawa upadłościowego i naprawczego, co oznacza, że wobec niej nie można ogłosić upadłości – wynika z korekty przeprowadzonej w dwóch ustawach: o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska oraz prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 96, poz. 606)
- znowelizowana ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (DzU nr 96, poz. 607)
- treść zmodyfikowanej ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych sprowadza się właściwie do jednego zdania: ustawę tę stosuje się do przestępstw popełnionych od 1 lipca 2005 r. (DzU nr 96, poz. 608)
- Rada Ministrów zmieniała dwa rozporządzenia dotyczące specjalnej strefy ekonomicznej: pomorskiej oraz wałbrzyskiej (DzU nr 96, poz. 610611)
- minister finansów określił tryb postępowania organów celnych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości, że nie spełniają określonych wobec nich wymagań (DzU nr 96, poz. 612)
- minister rolnictwa i rozwoju wsi wprowadził zmiany na mapie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (DzU nr 96, poz. 613)
- zmodyfikowane rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (DzU nr 96, poz. 615)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU nr 96, poz. 617)
- minister środowiska podał wzór obliczania wysokości sumy gwarancyjnej w razie wywozu poza teren kraju odpadów, które podlegają procedurze pisemnego zgłoszenia i zgody (DzU nr 96, poz. 618)
- w rozporządzeniu w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz warunków wykonywania rybołówstwa morskiego minister rolnictwa i rozwoju wsi 21 maja w § 25a dodał ust. 2 – dzisiaj go usunął; ponadto wskazał następującą listę portów, w których należy dokonać wyładunku dorszy, gdy na statku rybackim znajdują się dorsze w ilości przekraczającej 750 kilogramów żywej wagi: Dziwnów, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba, Hel, Władysławowo, Jastarnia (DzU nr 103, poz. 663)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości o zniesieniu Sądu Rejonowego w Szczecinie i utworzeniu Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód (DzU nr 54, poz. 334), które miało wejść w życie 1 lipca, zacznie obowiązywać 1 stycznia 2009 r. (DzU nr 105, poz. 673)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA