fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Ulgi dla przedsiebiorców, pomoc dla rannych żołnierzy, zmiany w prawie budowlanym

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty
Chodzi o osoby, które korzystają z funduszy unijnych. Kwestię tę reguluje rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną przyjęte wczoraj przez Radę Ministrów. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc m.in. w odroczeniu terminu płatności podatku czy rozłożeniu tego zobowiązania na raty.
Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. To już druga z przygotowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej ustaw należących do tzw. pakietu profesjonalizacyjnego. Projekt wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące pomocy rannym i poszkodowanym żołnierzom oraz ich rodzinom. Reguluje też sprawy związane z finansowaniem przez budżet państwa pomocy prawnej dla żołnierzy, wobec których toczą się postępowania karne w związku z czynami popełnionymi podczas wykonywania zadań służbowych.
Zmieni się też prawo budowlane. Chodzi o przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projekt e-Nadzór, który zapewni bezpośredni przekaz danych online pomiędzy wojewodami, wojewódzkimi inspektorami nadzoru a głównym inspektorem nadzoru budowlanego. Dzięki temu prostszy będzie dostęp do informacji m.in. o osobach mających uprawnienia budowlane, rzeczoznawcach budowlanych oraz osobach ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Podczas wczorajszego posiedzenia przyjęto też projekt zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa. Architekci, urbaniści oraz inżynierowie budownictwa z krajów UE będą mogli prowadzić w Polsce działalność zawodową na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA