fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Projekt Deklaracji Praw Podatnika

1. Prawami (uprawnieniami) podatnika w rozumieniu niniejszej deklaracji są te, za które uważa je normodawca a ponadto wszelkie inne korzystne sytuacje prawne.2. Ocena czy dana sytuacja prawna jest korzystna dla podatnika decyduje on sam.3. Obowiązkiem organu podatkowego jest pouczenie podatnika o możliwości uznania danej sytuacji prawnej za rodzącą prawo podatnika nie tylko w postępowaniu podatkowym, ale także w trakcie podejmowania innych działań dotyczących interesu prawnego podatnika.4. Podatnikom przysługują takie same prawa przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.1. Obowiązkiem organów publicznych jest takie stanowienie prawa podatkowego by:a) nakładanie obowiązków podatkowych i przyznawanie praw podatników wynikało tylko z jasno, prosto i przejrzyście sformułowanych przepisów prawa podatkowego,b) podatnicy nie byli zaskakiwani nowymi rozwiązaniami prawnymi, bez możliwości dostosowania swoich zachowań do nowego stanu prawnego,c) wprowadze...
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA