fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Podatnikowi nie pomoże błąd fiskusa u jego kontrahenta

123RF
Podatnikowi, który stara się o umorzenie odsetek od zaległości, nic nie da powoływanie się na błędy fiskusa popełnione u jego kontrahenta.

Ubieganie się o umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie ich na raty czy odroczenie płatności to prawo każdego podatnika. Niestety ich przyznanie zależy od uznania administracyjnego fiskusa. I niełatwo go przekonać do przyznania ulgi. Wie już o tym podatnik, który domagał się umorzenia odsetek od zaległości podatkowej ze względu na błędy skarbówki.

Chodziło o umorzenie odsetek z tytułu VAT za okres od maja do sierpnia 2011 r. Mężczyzna tłumaczył, że powstały na skutek błędu urzędnika dokonującego czynności kontrolnych w firmie będącej jego kontrahentem. Poprawił swoje rozliczenie, sugerując się informacjami od kontrahenta, u którego była kontrola. Nic więc nie zawinił.

Fiskus odmówił. Zauważył, że w protokole z kontroli przeprowadzonej u kontrahenta nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach między nimi. Stan faktyczny nie dotyczy zatem podatnika. Niezasadne są wskazywane przez niego przesłanki ważnego interesu publicznego, które warunkują przyznanie ulgi. Mężczyzna dokonał korekt deklaracji VAT na podstawie pisma kontrahenta, który, powołując się na protokół kontroli, zasugerował, że także jego usługi powinny być nieopodatkowane. Pismo to nie pochodziło jednak od organu podatkowego. Dlatego podatnik nie może zarzucać, że konieczność zapłaty odsetek powstała z winy urzędnika.

Stanowisko to potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku i NSA. Sąd kasacyjny zgodził się, że protokół kontroli, na który powołuje się skarżący, dotyczył jego kontrahenta i innego okresu rozliczeniowego. Na wynikające z protokołu skutki może się powoływać tylko kontrolowany. To, że skarżący skorygował swoje rozliczenia, kierując się informacjami od kontrahenta, świadczy o tym, że działał świadomie.

Jak podkreślił sędzia sprawozdawca Cezary Koziński, naczelnik urzędu skarbowego nie może oceniać czynności innych organów skierowanych np. do kontrahentów podatnika.

W sprawie nie można więc mówić o błędnym działaniu fiskusa i istnieniu interesu publicznego.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 797/13

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA