fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

RPO o opodatkowaniu noclegu pracownika mobilnego

www.sxc.hu
Rzecznik Praw Obywatelskich opowiedziała się za prokonstytucyjną wykładnią przepisów dotyczących opodatkowania noclegu tzw. pracowników mobilnych.

W jednym ze swoich ostatnich wystąpień, datowanym na 7 maja 2015 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o tzw. pracowników mobilnych. Chodzi o niekorzystne stanowisko organów podatkowych dotyczące kwestii opodatkowania wyjazdów służbowych.

Otóż, Minister Finansów i dyrektorzy izb skarbowych w indywidualnych interpretacjach uznają, iż wartość świadczenia (noclegu) poniesionego w związku z wykonaniem zleconych przez pracodawcę obowiązków wynikających z umowę o pracę stanowi przychód ze stosunku pracy.

Organy tłumaczą to tym, iż na gruncie przepisów o PIT, tylko w przypadku pracowników odbywających podróż służbową w rozumieniu Kodeksu pracy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia obejmującego diety i inne świadczenia otrzymane przez pracownika za czas podróży służbowej. Natomiast w przypadku pracowników mobilnych, którzy wyjeżdżają w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, a nie w charakterze podróży służbowych, wartość świadczeń w postaci wydatków na nocleg stanowić będzie dla pracownika przychód. W ocenie organów nie można bowiem utożsamiać zapewnienia pracownikowi noclegu z ustawowymi obowiązkami pracodawcy związanymi z porządkiem w zakładzie pracy.

Na innym stanowisku stoi Naczelny Sąd Administracyjny, który odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13) uznał, iż zapłatę przez pracodawcę za nocleg pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) należy traktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie w interesie pracownika. W konsekwencji sfinansowanie koszty takiego noclegu nie może być uznane za element przychodu pracownika (sygn. akt II FSK 2387/12, II FSK 2280/12).

NSA wyjaśnił, iż obowiązku zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie można utożsamiać tylko z zapewnieniem biurka, pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego czy kosztów zużytej energii elektrycznej. – Skoro prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w hotelu, aby w określonym czasie wynikającym z kontaktów handlowych pracodawcy i kontrahenta dotrzeć do kontrahenta, to zapewnienie tej możliwości przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy tak, by była ona wydajna i należytej jakości – stwierdził sąd.

W kontekście wskazanych wyroków, Rzecznik Praw Obywatelskich uznała za niepokojące pomijanie przez organy podatkowe prokonstytucyjnej wykładni przepisów dokonanej przez Trybunał Konstytucyjny.

Jak zauważyła Rzecznik, jest to kolejny przykład braku uwzględnienia przez organy stanowiska wyrażonego w orzecznictwie. W interpretacjach fiskus stwierdza, iż wyroki przywołane przez podatników dotyczą konkretnych spraw i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia są wiążące. – Takie stwierdzenia z pewnością nie służą realizacji zasady pogłębiania zaufania do organów podatkowych – pisze RPO.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA