fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski z 11 maja 2015 (poz. 391 - 395)

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 (poz. 395)
Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020
Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy URBACT (poz. 391)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA