fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Różne formy rozliczania dochodów u przedsiębiorcy z dwiema firmami

www.sxc.hu
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może rozliczać ją według stawek 18 i 32 proc. PIT, a jako wspólnik spółki osobowej płacić ryczałt.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął w interpretacji, że jedna osoba może na różne sposoby rozliczać dochody uzyskiwane w dwóch różnych spółkach.

Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej. W 2014 r. dochody z obydwu firm rozliczał według skali, czyli stawek 18 i 32 proc. W 2015 r. przychody ze spółki cywilnej zamierzał opodatkować ryczałtem. Od dochodów z działalności prowadzonej indywidualnie nadal płaciłby podatek na zasadach ogólnych.

Mężczyzna chciał się upewnić, że opłacanie zaliczek według skali podatkowej nie wyklucza możliwości uiszczania ryczałtu od przychodów ze spółki cywilnej.

Dyrektor izby przypomniał w odpowiedzi, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałtowi podlegają przychody osób fizycznych z działalności gospodarczej również wówczas, gdy jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej.

Zainteresowani muszą jednak spełnić odpowiednie warunki. Po pierwsze, w roku poprzedzającym rok podatkowy nie mogli z działalności, którą prowadzili wyłącznie samodzielnie, uzyskać przychodów przekraczających równowartość 150 tys. euro. Jeśli zaś prowadzili działalność w formie spółki osobowej, to suma przychodów wszystkich wspólników spółki z tej działalności nie mogła być wyższa niż 150 tys. euro.

Co ważne, kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Osoby, które kontynuują prowadzenie działalności i w poprzednim roku podatkowym rozliczały się na zasadach ogólnych, muszą poinformować fiskusa o zmianie formy opodatkowania. Mogą to zrobić tylko do 20 stycznia roku podatkowego. W praktyce osoba, która w 2014 r. rozliczała się według stawek 18 i 32 proc., a w 2015 r. przeszła na ryczałt, musiała zawiadomić o tej zmianie najpóźniej do 20 stycznia 2015 r.

Przedsiębiorca, który w trakcie roku podatkowego uzyska przychody powyżej 150 tys. euro, nie traci prawa do ryczałtu. Ma prawo do opodatkowania swoich przychodów w tej formie za cały rok podatkowy.

Dyrektor IS uznał na tej podstawie, że wnioskodawca będzie mógł opodatkować przychody uzyskiwane w ramach spółki cywilnej w formie ryczałtu, jeżeli spełnił warunki określone w przepisach. Musiał więc w określonym czasie dokonać wyboru tej formy opodatkowania.

Jednocześnie nie mogą zachodzić przesłanki negatywne, określone w art. 8 ustawy o ryczałcie. Oznacza to, że wybór tej formy jest możliwy, jeśli wszyscy wspólnicy spółki cywilnej nie uzyskali z niej w poprzednim roku podatkowym przychodu przekraczającego 150 tys. euro.

numer interpretacji: IBPBI/1/4511 -38/15/WRz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA