fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Wójt sam znaku nie postawi

Fotorzepa, Piotr Wittman

- Od wójta domagano się m.in. umieszczenia na drodze gminnej znaków drogowych: zakaz postoju oraz regulującego pierwszeństwo przejazdu. Sprawa ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdyż wójtowi zarzucono, że nie zapewniał bezpiecznego korzystania przez pieszych i kierujących pojazdami z drogi gminnej. Sąd administracyjny przypomniał, że poruszanie się po drogach publicznych regulują dwie ustawy: z 20 czerwca 1997 r. Pprawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.). Ponadto wydane zostało rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (DzU nr 177, poz. 1729).

Według NSA wskazane wyżej akty nie nakładają na wójta gminy obowiązku wydania zarządzenia, nakazującego określonym podmiotom umieszczenie znaków drogowych oraz trwałych elementów drogi uniemożliwiających parkowanie. Umieszczenie znaku drogowego oraz trwałych elementów drogi jest czynnością techniczną, wynikającą z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na drodze publicznej, przez zarządzającego ruchem, którym w przypadku dróg gminnych i powiatowych jest starosta.

Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 listopada 2011 r., sygn. akt. I OSK 2091/10

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA