fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Spadek z USA: od kiedy liczyć termin na zawiadomienie fiskusa

sxc.hu
Fakt, że zagraniczne orzeczenie sądu nie stwierdza nabycia spadku, a jedynie wskazuje spadkobiercę, który po zakończeniu całego postępowania otrzyma schedę, nie przeszkadza, by datę jego uprawomocnienia uznać za moment powstania obowiązku podatkowego w Polsce.

Tak wynika z odpowiedzi jakiej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach udzielił polskiej podatniczce, która dostanie spadek po bracie mieszkającym od lat po drugiej stronie Atlantyku (interpretacja z 31 grudnia 2014 r. nr IBPBII/1/436-316/14/MCZ). Brat zmarł w kwietniu 2014 r. Był rozwiedziony, nie miał dzieci, a rodzice już nie żyli. W spisanym testamencie swój majątek, znajdujący się w całości w USA, zapisał siostrze. W Polsce nie pozostawił nic.

Spadek jeszcze w innych rękach

W maju 2014 r. Sąd Stanowy w USA wydał orzeczenie stwierdzające, że na mocy testamentu jedyną spadkobierczynią jest siostra, a wykonawcą testamentu – amerykańska firma adwokacka. Kopie orzeczenia, zgodnie z amerykańską procedurą, otrzymali: spadkobierczyni, wykonawca testamentu i Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Wykonawca testamentu poinformował spadkobierczynię, że orzeczenie amerykańskiego sądu stanowego jest prawomocne od dnia wydania.

Procedura spadkowa w USA nie została jednak jeszcze formalnie zakończona. Zgodnie z tamtejszym prawem spadkobierczyni nie objęła jeszcze spadku, jest na razie jedynie posiadaczką spisu masy spadkowej, którą rozporządza wykonawca testamentu. We wrześniu 2014 r. wykonawca przedstawił spis sądowi stanowemu w USA w podziale na: nieruchomość, samochody, środki pieniężne, fundusze inwestycyjne, oraz rzeczy osobiste. Nieruchomość, samochody i rzeczy osobiste mają zostać spieniężone; zapłacone zostaną wszelkie zobowiązania związane z kremacją, przesłaniem prochów do Polski, z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, ze sprzedażą nieruchomości i rzeczy osobistych; zapłacony będzie podatek od spadku w USA; swoje honorarium pobierze też firma adwokacka. Dopiero po zakończeniu tych formalności wykonawca testamentu przeleje należną spadkobierczyni kwotę na jej konto osobiste.

W październiku 2014 r. spadkobierczyni złożyła w urzędzie skarbowym „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" na formularzu SD-Z2. Trzeba w nim podać datę nabycia spadku oraz datę powstania obowiązku podatkowego. Podatniczka przyjęła, że datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast jako datę powstania obowiązku podatkowego podała datę wydania orzeczenia sądu w USA. We wniosku o interpretację podatkową wskazała, że jest gotowa skorygować datę powstania obowiązku podatkowego, jeśli fiskus uzna, że obowiązek taki powstanie później.

Które pismo ważne

Okazało się jednak, że nie będzie takiej potrzeby. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przypomniał polskie przepisy dotyczące podatku spadkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej u.p.s.d.) przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia (art. 6 ust. 4 u.p.s.d.) .

W ocenie fiskusa, gdyby wnioskodawczyni nie posiadała innych niż przelew bankowy dokumentujący przelanie kwoty spadku, wcześniejszych dowodów, z których wynikałoby, iż nabyła spadek i w jakiej części, to dopiero w momencie zakończenia procedury i przekazania należnych kwot pieniężnych powstałby dla niej obowiązek podatkowy. Jednak podatniczka ma kopie prawomocnego orzeczenia sądu w USA z maja 2014 r. stwierdzające, że na mocy testamentu jest jedyną spadkobierczynią brata oraz spis masy spadkowej z września 2014 r. sporządzony przez kancelarię adwokacką (wykonawcę testamentu).

- Zatem w świetle art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzić należy, że obowiązek podatkowy powstał dla Wnioskodawczyni z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia wyroku Sąd w USA z 27 maja 2014 r. o nabyciu spadku. Jeżeli orzeczenie to uprawomocniło się w dniu jego wydania, tj. 27 maja 2014 r., to nie ma przeszkód by stwierdzić, że z tą datą powstał dla Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA