fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sądownictwo dyscyplinarne

Adwokaci zadowoleni ze zmian w prawie o adwokaturze

rp.pl
Proponowane zmiany w prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych zmierzają w dobrym kierunku - uważają prawnicy.
W piątek, 29 sierpnia br. w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej przy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego omówiono senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk 2415).
Projekt przewiduje zmianę ustrojową polegająca na wyróżnieniu stanowiska rzecznika dyscyplinarnego, który powinien mieć większą niezależność oraz niezależne wybory rzecznika dyscyplinarnego i wzmocnienie jego pozycji. W projekcie senackim przewidziane są też zmiany w kadencyjności (wydłużenie kadencji samorządowych z 3 do 4 lat). Poruszono również kwestie podpisywania uchwał, dotychczasową praktykę i konieczność ujednolicenia zasad.
Minister Jerzy Kozdroń wskazał, iż odbyło się już pierwsze czytanie i projekt ten nie budził kontrowersji, a stanowisko rządu jest pozytywne. W ocenie resortu należy jedynie doprecyzować przepisy i poprawić dotychczasowe niedociągnięcia legislacyjne.
- Projekt senacki, zaopiniowany pozytywnie uchwałą KRRP, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska radcowskiego. Założenia projektu zmierzają do przyspieszenia postępowań dyscyplinarnych i wzmocnienia roli pionu dyscyplinarnego - podkreślił mec. Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Do powyższego stanowiska przychylił się także adw. Bartosz Grohman wskazując, że kierunek proponowanych zmian w ustawie Prawo o adwokaturze jest zgodny z oczekiwaniami środowiska adwokackiego. Wskazał, iż zmiany są zgodne z art. 17 Konstytucji RP i że Adwokatura postulowała wzmocnienie pionu dyscyplinarnego.
Mec. Grohman zwrócił uwagę na przewidziany w projekcie senackim krótki okres do zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury – zaledwie 1 miesiąc od ostatniego terminu Zgromadzenia Izby. Zaproponował wydłużenie tego okresu do 6 miesięcy, ale po dyskusji  ostatecznie przyjęto termin 3 miesięcy, co - według adwokatury - jest satysfakcjonującym rozwiązaniem.
W trakcie posiedzenia przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu wskazał m.in. na konieczność zmian interpunkcji, korekty dzienników ustaw oraz zaproponował, aby w ustawie uregulować kwestię wyboru zastępców rzecznika dyscyplinarnego. Jednak zdaniem mec. Grohmana jest to niepotrzebne, albowiem już na gruncie obowiązujących przepisów zastępcy są wybierani w oparciu o regulamin wewnętrznych przepisów adwokatury i nie stanowi to utrudnień.
Podczas posiedzenia nie udało się jednak omówić projektu poselskiego (druk 1202), autorstwa poseł Beaty Kempy.
Obrady podkomisji prowadził poseł Michał Szczerba. W posiedzeniu uczestniczyli także posłowie: Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Andrzej Dera, Borys Budka i Ligia Krajewska. Na posiedzenie Komisji stawił się również przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej. KRRP reprezentował mec. Arkadiusz Bereza, natomiast Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA w zastępstwie wiceprezesa NRA – adw. Jacka Treli, który nadzoruje prace parlamentarne ze strony NRA.
Źródło: www.adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA