fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Konkursy na projekty informatyczne co najmniej raz w roku

www.sxc.hu
Podmioty publiczne będą mogły ubiegać się o środki na projekty informatyczne.
W sobotę wchodzą w życie przepisy rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz przeznaczenia i rozliczania środków finansowych na informatyzację.
Z jego przepisów wynika, że konkursy takie minister administracji ogłaszać będzie co najmniej raz w roku. Określi przy tym przedmiot dofinansowania, podmioty publiczne uprawnione do udziału w konkursie, czas realizacji oraz ogólną kwotę dotacji przeznaczoną na dofinansowanie. Takie rozwiązanie ma umożliwić ministrowi interweniowanie w obszary niedostatecznie zinformatyzowane. W konsekwencji ogłoszony konkurs będzie stanowił podstawę dofinansowania takich projektów, jak brak elektronicznych systemów obiegu dokumentów, brak dostępu do szerokopasmowego internetu czy niedostosowanie stron internetowych urzędów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 30 dni liczonych od publikacji ogłoszenia o konkursie na stronie BIP Ministerstwa Administracji. Wnioski składane bądź za pośrednictwem ePUAP, bądź w formie papierowej oceniać będzie komisja konkursowa. Podstawą przyznania środków na projekt będzie umowa.
Podstawa prawna: rozporządzenie z 5 czerwca 2014 r. DzU z 13 czerwca, poz. 780
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA