fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Iustitia: kolejny skok na sędziowskie wynagrodzenia ze strony ministerstwo finansów

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Ministerstwo Finansów po raz kolejny podejmuje próbę pozbawienia polskich sędziów obiektywnych zasad wynagradzania. To będzie ewidentnym złamanie art. 178 Konstytucji – uważa Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Stowarzyszenie przypomina, że po raz pierwszy próbę odebrania sędziom tych zasad podjęto w 2011 r., zaledwie dwa lata po zmianie zasad wynagradzania dokonanej w marcu 2009 r. Przywracała ona ustanowioną w 1989 r. regułę, że wynagrodzenie sędziego opiera się na obiektywnym kryterium, jakim jest średnie wynagrodzenie w kraju (rośnie wraz z nim w takim samym stopniu, jak wszystkie wynagrodzenia w Polsce) i nie może być przedmiotem doraźnych manipulacji. Wprawdzie władze polityczne odstąpiły wtedy od zmiany zasad wynagradzania sędziów, ale zamroziły płace sędziów w 2012 roku, co rząd uzasadniał  koniecznością zachowania równowagi budżetowej.
Na początku czerwca „Rzeczpospolita" donosiła ("W imię sprawiedliwości chcą obniżyć pensje sędziów" o najnowszym planie Ministerstwa Finansów zmierzającym do zmiany systemu wynagradzania sędziów. Zdaniem „Iustitii" obecne pomysły MF idą jeszcze dalej, niż te sprzed trzech lat i „mają zapewnić stały, nieunikniony, coroczny spadek wynagrodzeń sędziów w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju". Projekt ten ma być przedmiotem dalszych prac w Radzie Ministrów.
Zarządu "Iustitii" zareagował uchwałą, w której wzywa przedstawicieli władzy wykonawczej do „niezwłocznego zaniechania działań zmierzających do obniżenia wynagrodzeń sędziów polskich".
W ocenie Stowarzyszenia projekt zakłada, że kwoty, o które waloryzowane są wynagrodzenia sędziów, zostaną znacznie obniżone i co roku wszyscy sędziowie otrzymają tylko niewielką waloryzację równą wzrostowi średniego wynagrodzenia.
- Oznacza to, że wysokość corocznej waloryzacji wynagrodzeń sędziów spadnie dwu- lub trzykrotnie. W tej sytuacji wynagrodzenie sędziego, wynoszące obecnie 2,05 średniej krajowej, zacznie co roku spadać. W przypadku wyższej inflacji będzie to spadek bardzo szybki i w perspektywie niewielu lat dojdzie do sytuacji, w której sędziowie będą zarabiali tylko nieznacznie powyżej średniej krajowej - czytamy w uchwale.
Sędziowie są zdania, że jeżeli celem zmiany jest przywrócenie stanu, w którym sędziowie będą - jak w poprzednim ustroju - zdecydowanie najgorzej zarabiającymi prawnikami w Polsce, to cel ten zostanie szybko osiągnięty.
- Argumentacja, że będzie to rozwiązanie sprawiedliwe, bo różnice między wynagrodzeniami sędziów różnych szczebli się zmniejszą, starannie zataja fakt, iż jest to wyrównanie w dół, ponieważ im wyższy jest obecny współczynnik wynagrodzenia, tym większa będzie obniżka wynagrodzenia sędziego – uważa „Iustitia".
Zarząd Stowarzyszenia z ubolewaniem zauważa , że w kręgach władzy wykonawczej są osoby, które konsekwentnie dążą do obniżania wynagrodzeń przedstawicieli władzy sądowniczej.
- Nakaz zapewnienia sędziom wynagrodzeń godnych urzędu znalazł się zaś w Konstytucji dlatego właśnie, że w przeciwieństwie do przedstawicieli władz politycznych, którzy sami określają własne wynagrodzenia, sędziowie są zdani w tym względzie na dowolne decyzje pozostałych władz – stwierdza uchwała.
„Iustitia" uważa, że jakiekolwiek naruszenie obecnego  systemu wynagradzania sędziów będzie ewidentnym złamaniem art. 178 Konstytucji RP, a zmiana uderzy też w prawo obywateli do niezawisłego i sprawiedliwego sądu, ponieważ motywować będzie sędziów do odchodzenia ze służby ze względów finansowych, a innych prawników zniechęcać do jej podejmowania.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA