fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Fundusze Unijne na Mazowszu na rozwój turystyki

Mazowieckie samorządy, ich stowarzyszenia i porozumienia, a także organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury będą mogły wydać 2,5 mln euro. Tyle bowiem władze samorządowe zarezerwowały na realizację projektów turystycznych.
Maksymalna dotacja na jeden projekt została ograniczona do 750 tysięcy zł. Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na stworzeniu bądź wzbogaceniu aktualnej oferty turystycznej, ale tylko takiej, która składa się przynajmniej z kilku składników. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów. Ponadto wspierane będą projekty, które są bezpośrednio powiązane z rozwojem komplementarnych produktów turystycznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym.
A wszystko dlatego, że trwający konkurs dotyczy tzw. działania 6.2 „Turystyka", którego sama nazwa wszystko wyjaśnia, wskazując jakiego rodzaju projekty i inwestycje mogą być z niego finansowane. A mówiąc o finansowaniu, dotacja, jaką da się otrzymać, może pokrywać nawet 85 proc. kosztów projektu (tzw. kosztów kwalifikowanych). Nabór wniosków już się rozpoczął, ale nie da się stwierdzić, kiedy zostanie zakończony. Tym razem Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która odpowiada za realizację naboru, postawiła na konkurs otwarty. Stąd wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do czasu, gdy wnioskodawcy nie wyczerpią 250 proc. budżetu. Wtedy konkurs zostanie zamknięty.
Więcej informacji, w tym szereg dokumentów takich jak: regulamin konkursu, wzór umowy o dofinansowanie, wzory harmonogramów rzeczowych i finansowych, niezbędnych do przygotowania wniosku, zasady kwalifikowania wydatków i wreszcie kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie MJWPU.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA