fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Dotacja na założenie biznesu bez PIT, a wyposażenie w kosztach

Nie jest kosztem uzyskania przychodu wartość środków trwałych kupionych ?z otrzymanych od urzędu pracy pieniędzy na start biznesu. To wyłączenie nie dotyczy jednak innych zakupów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w niedawnej interpretacji wyjaśnił podatkowe skutki otrzymania i wydatkowania dotacji przez byłego bezrobotnego (nr ITPB1/415-14/14/AK).
Bezrobotny otrzymał z powiatowego urzędu pracy dotację w kwocie niewiele ponad 17 tys. zł, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Firma, którą założył, zajmuje się serwisem laptopów. Środki przeznaczył na zakupy, udokumentowane fakturami, na których jako nabywca widnieje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
W ramach przyznanego dofinansowania zakupił maszyny i narzędzia niezbędne do wykonywania działalności, zarówno o wartości powyżej 3500 zł, jak i poniżej tej kwoty. Kwoty dotacji nie zaliczył do firmowych przychodów, w związku z czym dotacja nie podlegała opodatkowaniu.
Wydatki na zakup wyposażenia w postaci maszyn i narzędzi o wartości poniżej 3500 zł zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Maszyna o wartości 8700 zł została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, zamortyzowana jednorazowo, jednak odpis amortyzacyjny nie był rozliczony w kosztach podatkowych.
Podatnik zapytał o prawidłowość powyższych rozliczeń. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT, wolne od podatku są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Właśnie z tych dotacji skorzystał świeżo upieczony przedsiębiorca. Izba wyjaśniła więc, że kilkanaście tysięcy złotych, które otrzymał podatnik, nie jest opodatkowane.
Organ przytoczył ogólne warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, tj. związek z działalnością gospodarczą, prawidłowe udokumentowanie i brak wydatku na liście zawartej w przepisie wyliczającym wyłączenia z kosztów.
Zdaniem organu – nie ma przeszkód, aby wnioskodawca mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy.
– Fakt, że wydatki sfinansowane zostały z dotacji, ma natomiast znaczenie w przypadku zakupionych z dotacji środków trwałych podlegających amortyzacji – zaznaczyła izba.
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów m.in. odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie tych środków, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
– Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która pokryta została z otrzymanej dotacji, nie stanowią zatem kosztów uzyskania przychodów – wyjaśniła izba.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA