fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Orange przegrał w sądzie z UOKiK: konsument ma prawo przeczytać umowę z operatorem przed jej zawarciem

Konsument ma prawo przeczytać umowę przed jej zawarciem
www.sxc.hu
Polska Telefonia Komórkowa Centertel (obecnie Orange Polska) działała niezgodnie z prawem utrudniając konsumentom przeczytanie umowy przed jej zawarciem - uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zawierana lub zmieniana na odległość (np. przez telefon lub Internet), operator powinien dostarczyć konsumentowi kontrakt w wersji pisemnej - podkreślił SOKiK.
Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z grudnia 2010 r. Postępowanie Urzędu wykazało wówczas m.in., że spółka PTK Centertel (obecnie Orange Polska) wywierała na swoich klientów niedopuszczalną presję wymagając, aby podpisywali umowę w obecności kuriera.
Zdaniem UOKiK, stosowana przez Orange praktyka utrudniała konsumentom przeczytanie ze zrozumieniem kontraktu przed jego podpisaniem. Tymczasem, zgodnie z prawem, konsument powinien mieć realną możliwość zapoznania się z wzorcem umownym przez złożeniem podpisu tak, aby znał wiążące go postanowienia.
Sąd podzielił stanowisko UOKiK, jednak obniżył karę pieniężną do 13 937 400 zł. Za okoliczność łagodzącą uznane zostało podjęcie przez PTK Centertel (obecnie Orange Polska) negocjacji ze spółką kurierską w celu zmiany sposobu doręczania przesyłek.
Wyrok SOKiK w Warszawie z 2 kwietnia 2013 r. (XVII Ama 51/11) nie jest prawomocny, stronom przysługuje apelacja.
Źródło: UOKiK
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA