fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

ZUS: Żyjemy przeciętnie – uważają emeryci

Fotorzepa, Roman Bosiacki RB Roman Bosiacki
Większość emerytów uważa, że warunki ich życia są przeciętne. Aż 40 proc. rencistów nazywa je złymi. Dzieje się tak pomimo, że świadczenia społeczne rosną szybciej niż płace.
Emeryci nie są zadowoleni ze swoich warunków życia. Dzieje się tak pomimo, że świadczenia społeczne rosną szybciej niż płace. I najprawdopodobniej w tym roku przeciętna emerytura wypłacana byłym pracownikom, przedsiębiorcom i funkcjonariuszom przekroczy 63 proc. przeciętnej płacy, a świadczenie ex rolników będzie stanowiło nieco ponad 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Wolno rosnące w tym roku płace nie nadążają za wzrostem emerytur. W tym roku waloryzacja wyniosła 4 proc. i wzrost płac nie nadgonił jeszcze tej „emerytalnej podwyżki".
Pod koniec ubiegłego zaś roku przeciętna emerytura brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych stanowiła 62,9 proc. przeciętnej płacy w gospodarce (wzrost o 0,9 p. proc. w stosunku do wartości z 2011 r. wynoszącej 62,0 proc.). Zaś emerytura brutto z KRUS - 35,6 proc. (wzrost o 1 p. proc. w stosunku do 2011 r., w którym osiągnęła ona poziom 34,6 proc.).
Z danych opublikowanych przez GUS wynika, iż w 2012 r. w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów zanotowano przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w wysokości 1 231,63 zł (dochód emerytów 1 300,43 zł, a dochód rencistów – 948,11 zł). Jest to o 67,58 zł więcej od przeciętnego dochodu w zbiorowości wszystkich gospodarstw domowych w Polsce (1 232,85 zł) w przypadku emerytur. W 2012 roku przeciętne miesięczne wydatki w polskich rodzinach na 1 osobę wyniosły 1050,78 zł i były realnie niższe o 0,7 proc. w porównaniu do 2011 r.
W gospodarstwach emerytów i rencistów rozpatrywanych łącznie wydatki te były wyższe i wyniosły 1117,56 zł, choć realnie również spadły o 1 proc. Wzrost nominalny nie wyrównał różnicy wynikającej z wysokiej inflacji.
Analitycy GUS zwracają uwagę, że „dary dla innych gospodarstw domowych obciążały gospodarstwa domowe emerytów i rencistów (4,6 proc. wydatków) w znacznie większym stopniu niż gospodarstwa domowe ogółem (3,2 proc. wydatków). Przeciętny emeryt przekazywał innym ( najczęściej członkom swoich rodzin niespełna 60 zł co miesiąc, a rencista – ponad 32 zł).
GUS sprawdził też wyposażenie domów emerytów i rencistów i porównał do wyposażenia wszystkich rodzin w kraju. I tak w zeszłym roku komputer osobisty, w tym z dostępem do Internetu posiadało prawie 56 wszystkich gospodarstw domowych, ale 32,5 emerytów i rencistów. Tylko nieco więcej niż co piąty nestor ma fotograficzny aparat cyfrowy, podczas gdy jest to sprzęt, jaki ma prawie połowa wszystkich rodzin w Polsce. Podobne różnice kuchenek mikrofalowych i pralek automatycznych. W domach i mieszkaniach emerytów i rencistów mniej jest kuchenek mikrofalowych (37,8 proc.) oraz pralek automatycznych (87,6 proc.) niż w rodzinach ogółem (odpowiednio: 54,3 proc. i 92,3 proc.).
Ale też coraz częściej emeryci i renciści kupują sprzęt związany z nowoczesnymi technologiami. Kupowali telewizory plazmowe lub ciekłokrystaliczne, komputery osobiste z dostępem do Internetu oraz kamery.
Około 18 proc. gospodarstw domowych emerytów uważało, że ich sytuacja materialna jest bardzo dobra lub raczej dobra, prawie 60 proc. nazywało ją przeciętną, a pozostali określali jako złą.
GUS podaje, iż „rozkład odpowiedzi dotyczących oceny sytuacji materialnej gospodarstw emerytów nie odbiegał znacznie od ogółu polskich gospodarstw domowych. Jednak już odsetek gospodarstw rencistów deklarujących złą lub raczej złą sytuację materialną był o ok. 20 punktów procentowych wyższy niż w przypadku gospodarstw domowych ogółem i wynosił nieco ponad 41 proc. Bardzo dobrą lub raczej dobrą sytuację materialną deklarowało jedynie niecałe 9 proc. gospodarstw domowych rencistów."
Źródło: mojaemerytura.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA