fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza: ewidencja dla firm handlujących węglem

Przepisy nie wprowadzają natomiast wymogu ujęcia ?w ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych dokonywanej na rzecz pośredniczącego podmiotu węglowego.
www.sxc.hu
Obrót wyrobami węglowymi został w tym roku uproszczony. Nie ma już obowiązku wystawiania dokumentu dostawy przy sprzedaży pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi. Jednocześnie jednak nałożono na nie nowe zadania.
Przed 20 września 2013 r. pośredniczące podmioty węglowe (dalej: PPW) nie były zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedawanych wyrobów węglowych. W wyniku nowelizacji przepisów nałożono na nie jednak konieczność jej prowadzenia, w sytuacji gdy sprzedają wyroby węglowe na rzecz finalnego nabywcy węglowego >patrz wzór nr 1.Przypomnijmy, że pod pojęciem finalnego nabywcy węglowego należy rozumieć podmiot, który:a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lubb) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe– niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.PrzykładFirma A nabywa w Polsce węgiel na cele zwolnienia od akcyzy przewidzianego dla zakładów energochłonnych. Firma A nie ma statusu pośredniczącego podmiotu węglowego. Oznacza to więc, że firma A powinna być w obecnym stanie prawnym traktowana jako finalny nabywca węglowy.Jak wynika z art. 91a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA