fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Przepisy obowiązujące od 4 grudnia 2013

TYTOŃ
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r. (DzU z 19 listopada 2013 r., poz. 1335)
LEGITYMACJA POSIADACZA BRONI
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (DzU z 19 listopada 2013 r., poz. 1341)
WYKAZ SUBSTANCJI
Rozporządzenie ministra zdrowia z 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (DzU z 19 listopada 2013 r., poz. 1343)
FINANSE PUBLICZNE
Rozporządzenie ministra finansów z 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (DzU z 19 listopada 2013 r., poz. 1344)
REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (DzU z 3 grudnia 2013 r., poz. 1430)
REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (DzU z 3 grudnia 2013 r., poz. 1431)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA