Kościół

Kościół bada religijność Polaków

Wiara. Ile osób bierze udział w nabożeństwach, ile z nich przystępuje do komunii? We wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce policzono wczoraj wiernych.
Największe badanie statystyczne w Kościele ma pokazać przemiany, jakim podlega praktykowanie wiary przez Polaków. Liczenie wiernych od początku lat 90. XX w. odbywa się raz w roku w wybraną niedzielę października lub listopada. Szczegółowe wyniki wczorajszego liczenia będą znane w połowie przyszłego roku, ale z dotychczasowych statystyk wynika, że do kościoła chodzi coraz mniej osób.
30 lat temu, gdy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego rozpoczął badania religijności w Polsce, w niedzielnej mszy uczestniczyło ok. 50 proc. wiernych. Teraz – 40 proc. Największy spadek odnotowano w ciągu ostatniej dekady. Liczba osób chodzących do kościoła spadła w tym czasie o 6 pkt. proc. W 2003 r. uczestnictwo w nabożeństwach deklarowało 46 proc. wiernych, rok później ich odsetek spadł do 43 proc., ale w 2006 r. znów wzrósł do 46 proc. Od 2007 r. jednak spada. W 2011 i 2012 r. na msze św. chodziło ok. 40 proc. wiernych.
W 2011 i 2012 r. w niedzielnych nabożeństwach brało udział ok. 40 proc. katolików – Rzeczywiście, obserwujemy stopniowy spadek liczby osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej. Jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nie dokonuje się to w żaden gwałtowny sposób – mówi ks. Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Od lat nie zmienia się za to mapa polskiej religijności. Tradycyjnie najczęściej praktykują wierni w diecezjach Polski południowo-wschodniej. W ubiegłym roku najwięcej osób uczestniczyło w niedzielnej mszy w diecezji tarnowskiej (69,5 proc.), rzeszowskiej (64,2 proc.) i przemyskiej (60,3 proc.). Z kolei najrzadziej do kościoła chodzą mieszkańcy Polski północno-zachodniej. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej odnotowano w ubiegłym roku 25,8-proc. frekwencję, a w koszalińsko-kołobrzeskiej – 26,8 proc. Ciekawie sytuacja wygląda w Warszawie, która podzielona jest na dwie diecezje. Na lewym brzegu Wisły do kościoła chodzi 29,8 proc. wiernych, a na prawym 32,8 proc. Z kolei w archidiecezji łódzkiej na nabożeństwa przychodziło w ubiegłym roku tylko 27,6 proc. wiernych. Badania ISKK pokazują, że choć polscy katolicy rzadziej chodzą do kościoła, to jednak ich uczestnictwo w mszy św. jest pełniejsze. Na początku lat 90. tylko co dziesiąty obecny w kościele przystępował do komunii, teraz zaś robi to 16 proc. Od kilku lat utrzymuje się to na stałym poziomie. Liczba przystępujących do komunii największa jest w diecezji tarnowskiej (22,4 proc.) i pelplińskiej (21,1 proc.). Najmniejsza zaś w diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (po 11,1 proc.).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL