fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: Kary umowne w transporcie a koszty uzyskania przychodu

Przewoźnicy obciążani są przez kontrahentów dodatkowymi kwotami w związku z nieterminową dostawą, kradzieżą czy też uszkodzeniem ładunku. Mają wątpliwości, czy takie wydatki można uznać za koszt uzyskania przychodu.
Rzeczpospolita
Przewoźnicy obciążani są przez kontrahentów dodatkowymi kwotami w związku z nieterminową dostawą, kradzieżą czy też uszkodzeniem ładunku. Mają wątpliwości, czy takie wydatki można uznać za koszt uzyskania przychodu.
Możliwość zastrzeżenia kary umownej została przewidziana w art. 483 kodeksu cywilnego. Pozwala on na zapisanie w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kara umowna pozwala więc zabezpieczyć terminowe i zgodne z umową wykonanie usługi i oznacza umowne określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy w przypadku nienależytej realizacji wzajemnych zobowiązań (kara umowna jest czasami nazywana odszkodowaniem umownym). Wierzyciel nie musi wykazywać wysokości poniesionej szkody, wystarczy udowodnienie samego przewinienia drugiej strony, żeby domagać się umówionej kary umownej.Kary umowne są zwykle nakładane na przewoźników za:Nacisk na należyte wykonanie W myśl art. 774 kodeksu cywilnego, przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA