fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy dowód księgowy powinien być w języku polskim

Ani przepisy ustawy o VAT, ani rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur nie rozstrzygają kwestii języka, w jakim ma być wystawiona faktura.
- Jestem osobą zagraniczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Czy prowadząc kpir mam prawo wystawiać faktury w języku obcym i później na ich podstawie dokonywać zapisów w kpir? – pyta czytelnik.Niektóre osoby zagraniczne, m.in. z krajów UE, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach, jak obywatele polscy (pisaliśmy o tym w DF z 24 września).Zapisy w księdze Tacy przedsiębiorcy mają zatem prawo do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Obowiązują ich także przepisy regulujące sposób dokumentowania transakcji.W myśl rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny i trwały na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów (§ 12 ust. 1). Rozporządzenie wskazuje także, że dowód księgowy powinien być spo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA