fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej także tylko na rok

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej także tylko na rok
www.sxc.hu
Sąd upadłościowy będzie mógł pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko osoby formalnie, ale także faktycznie zarządzające firmą.
Możliwość orzekania zakazu prowadzenia działalności na rok przez sądy upadłościowe przewidują założenia projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Obecnie dolna granica to trzy lata. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości w wielu wypadkach trzyletni zakaz jest zbyt dotkliwy i wystarczyłoby orzeczenie go na rok.
Założenia do projektu zawierają zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym. Część naprawcza, poszerzona o nowe instytucje, ma być włączona do nowej ustawy – właśnie o nazwie Prawo restrukturyzacyjne.
W założeniach są też zmiany samego prawa upadłościowego, m.in. dotyczące postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje także wyraźne przesądzenie, że sąd upadłościowy będzie mógł orzec utratę prawa prowadzenia działalności gospodarczej także w ramach spółki cywilnej oraz że będzie możliwa utrata funkcji członka komisji rewizyjnej.
Ma być ponadto stworzony mechanizm umożliwiający pociągnięcie do odpowiedzialności w tym postępowaniu także tych, którzy nie pełnią formalnie żadnej funkcji w przedsiębiorstwie. Często są to jednak osoby, które faktycznie zarządzały daną firmą, a których nie można pociągnąć do odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem.
Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że sąd upadłościowy może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonych funkcji m.in. wobec osoby, która ze swojej winy nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o jej ogłoszenie, ukrywała lub niszczyła majątek wchodzący w skład masy upadłościowej.
W wypadku tej ostatniej przesłanki proponuje się, by postępowaniem zakazowym mogły być objęte tylko te osoby, które działały jako upadły. W stosunku do innych w razie niszczenia lub ukrywania majątku wystarczające mają być sankcje wynikające z przepisów ogólnych.
etap legislacyjny konsultacje społeczne
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA