fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca

Rzecznik Praw Obywatelskich skrytykował resort skarbu

Rzecznik Praw Obywatelskich skrytykował działania Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie niepowołania do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź reprezentantów załogi wybranych w miedziowym holdingu w powszechnym głosowaniu.
19 czerwca br. podczas Walnego Zgromadzenia KGHM to właśnie zgodnie z decyzją większościowego udziałowca koncernu czyli Skarbu Państwa Józef Czyczerski i Leszek Hajdacki nie znaleźli się w składzie tego gremium, gdyż resort kazał swoim przedstawicielom na Walnym Zgromadzeniu głosować przeciwko ich powołaniu.
Jak wynika z pisma Rzecznika Praw Obywatelskich resort Skarbu Państwa sprzeciwiając się powołaniu do Rady Nadzorczej KGHM reprezentantów załogi wybranych w wolnych wyborach obchodzi prawo, a nawet stosuje działanie, które: „...nie ma swojego umocowania w normach powszechnie obowiązujących".
W oficjalnym piśmie do Włodzimierza Karpińskiego, Ministra Skarbu Państwa Rzecznik Praw Obywatelskich ostro skrytykował działania jego resortu pisząc m.in.: „Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, wynik ważnych wyborów pracowniczych członków rady nadzorczej wiąże walne zgromadzenie, które nie dysponuje prawną możliwością podważenia ich wyników.  (...) ...skierowane do przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa, reprezentujących Skarb Państwa na walnym zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. dyspozycje, by pomimo wyboru przez pracowników swoich przedstawicieli do rady nadzorczej, głosować przeciw ich powołaniu, w rzeczywistości zmierzają do obejścia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  (...) Działania Ministra Skarbu Państwa zalecającego swoim przedstawicielom odpowiednie głosowanie na walnym zgromadzeniu, w rzeczywistości  stanowi sankcję, która nie ma swojego umocowania w normach powszechnie obowiązujących. „
Jednak te zarzuty odpiera MSP, które ma w tej sprawie zupełnie inne zdanie.
Jak stwierdza Biuro Komunikacji Społecznej MSP: „Ministerstwo Skarbu Państwa popiera kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, którzy spełniają nie tylko wysokie standardy zawodowe, ale również etyczne. Tą zasadą kierujemy się w stosunku do wszystkich kandydatów, zarówno proponowanych przez SP, jak i przez pracowników spółek. MSP, niezależnie od tego czy występuje w roli akcjonariusza dominującego jak np. w KGHM czy mniejszościowego, nie akceptuje praktyki powołania w skład organów osób, co do których istnieją zastrzeżenia w zakresie braku przestrzegania przez nich standardów etycznych i działania wbrew interesom spółki, co zostało uprzednio potwierdzone brakiem udzielenia absolutorium. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem KGHM Polska Miedź S.A. członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem postanowień ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w zakresie udziału przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej. W świetle ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji podstawową zasadą, konieczną do respektowania jest przyznanie pracownikom prawa do zapewnienia udziału ich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Nie sposób jednakże uznać powyższej zasady za bezwzględną, z uwagi na konieczność postępowania przez akcjonariuszy zgodnie z prawem oraz zgodnie z interesem Spółki. Przepis art. 14. ust. 2 ww. ustawy oznacza, że jeżeli pracownicy wybiorą swoich kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie nie może na te miejsca (tj. miejsca przyznane pracownikom) powołać jakichkolwiek innych osób".
- Akcjonariusze (Walne Zgromadzenie) nie muszą jednak powoływać członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jeżeli byłoby to sprzeczne z prawem lub interesem Spółki.
Decyzje Skarbu Państwa w zakresie braku poparcia kandydatów pracowników na członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedźnie miały na celu obejścia prawa i pozbawienia pracowników Spółki reprezentacji w tym organie. Potwierdzeniem tego jest osoba Pana Bogusława Szarka (reprezentant pracowników), który 21 listopada 2012 r. przy poparciu Skarbu Państwa został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki – poinformowała Magdalena Kobos dyrektor Biura Komunikacji Społecznej MSP.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA