fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

ETS oddalił odwołania wniesione przez FIFA i UEFA

www.sxc.hu
Trybunał oddalił wniesione przez FIFA i UEFA odwołania od wyroków sądu w przedmiocie transmisji telewizyjnych rozgrywek mistrzostw świata i mistrzostw Europy
Tym samym, w wydanym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że mecze turnieju finałowego mistrzostw świata i mistrzostw Europy, jeśli zostaną uznane przez dane państwo członkowskie za wydarzenie o doniosłym znaczeniu, mogą być transmitowane w ogólnie dostępnej telewizji  (sygnatura sprawy: C-201/11 P, C-204/11 P i C-205/11 P).

FIFA i UEFA kontra Komisja

Dyrektywa dotycząca wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu transmisji na prawach wyłączności wydarzeń, które państwa te uznają za wydarzenia mające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa, jeżeli poważna część widowni zostaje w ten sposób pozbawiona możliwości oglądania tych wydarzeń w ogólnie dostępnej telewizji.
Belgia i Zjednoczone Królestwo sporządziły odnośne wykazy wydarzeń uznanych za mające doniosłe znaczenie dla społeczeństw tych państw. W wykazach tych ujęto w szczególności, w odniesieniu do Belgii, wszystkie mecze turnieju finałowego mistrzostw świata, a w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa – wszystkie mecze turniejów finałowych mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Wykazy te zostały przesłane Komisji, która stwierdziła, że są one zgodne z prawem Unii.
Z uwagi na to, że sprzedaż praw do transmisji telewizyjnych rozgrywek mistrzostw świata i mistrzostw Europy w piłce nożnej stanowi istotne źródło przychodów FIFA i UEFA, organizacje te zaskarżyły powyższe decyzje przed sądem, kwestionując okoliczność, że wszystkie te mecze mogą stanowić wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństw tych państw. Ponieważ Sąd oddalił ich skargi, wniosły one odwołania do Trybunału Sprawiedliwości.

Doniosłe znaczenie piłkarskie

W ogłoszonych dzisiaj wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomniał przede wszystkim, że wyznaczenie przez dane państwo członkowskie określonych wydarzeń jako wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa i wprowadzenie zakazu ich transmisji na prawach wyłączności stanowi ograniczenie swobody przepływu usług, swobody przedsiębiorczości, swobody konkurencji i prawa własności. Ograniczenia te są jednak uzasadnione celem, jakim jest ochrona prawa do informacji i zapewnienie szerokiego dostępu widowni do telewizyjnej relacji owych wydarzeń.
- Określenie takich wydarzeń leży wyłącznie w gestii państw członkowskich, zaś rola Komisji w tej dziedzinie ogranicza się do zbadania, czy przy wykonywaniu swych uprawnień państwa te postępowały zgodnie z prawem Unii - podkreślił Trybunał.
Zaznaczył przy tym, że nie wszystkie mecze turniejów finałowych mistrzostw świata i mistrzostw Europy mają jednakowe znaczenie dla odbiorców, gdyż meczami skupiającymi szczególną uwagę są decydujące mecze z udziałem najlepszych drużyn – takie jak finały czy półfinały – oraz mecze z udziałem drużyny narodowej. W konsekwencji turnieje te należy uznać za wydarzenia, które co do zasady dzieli się na różne mecze lub etapy, przy czym nie wszystkie te mecze lub etapy muszą zostać zakwalifikowane jako wydarzenia o doniosłym znaczeniu.
Dlatego - zdaniem Trybunału - państwa członkowskie są zobowiązane do poinformowania Komisji o powodach, dla których uważają one, iż turniej finałowy mistrzostw świata lub mistrzostw Europy stanowi jedno wydarzenie, które w całości należy uznać za wydarzenie o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa danego państwa.
Niemniej jednak - w ocenie Trybunału - błędy te nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W oparciu o informacje dostarczone przez FIFA i UEFA i przy uwzględnieniu konkretnej percepcji widzów ze Zjednoczonego Królestwa i Belgii, sąd stwierdził bowiem, że wszystkie odnośne mecze obu tych turniejów finałowych w rzeczywistości budziły wśród tych widzów zainteresowanie wystarczająco duże, by można było uznać, iż mecze te są częścią wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa. W szczególności z akt sprawy wynikało z jednej strony, że turnieje te są w całości zawsze szczególnie popularne nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą rozgrywki piłkarskie w telewizji, ale także dla szerokiej publiczności. Z drugiej strony rozgrywki te były tradycyjnie transmitowane w tych państwach członkowskich w ogólnodostępnej telewizji.
Trybunał orzekł wreszcie, że ze względu na ograniczone uprawnienia Komisji w dziedzinie kontroli określania przez państwa członkowskie wydarzeń jako wydarzeń o doniosłym znaczeniu i pogłębioną wiedzę nadawców o powodach uzasadniających taką kwalifikację, Komisja może uzasadnić swą decyzję w przedmiocie sporządzonego przez dane państwo członkowskie wykazu wydarzeń o doniosłym znaczeniu w sposób zwięzły.
W związku z powyższym Trybunał oddalił w całości odwołania wniesione przez FIFA i UEFA.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA