fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy właściciel mieszkania nie będąc członkiem spółdzielni może uczestniczyć w walnym

www.sxc.hu
Sam fakt bycia właścicielem nie daje prawa uczestniczenia, nawet bez prawa głosu, w walnym zgromadzeniu członków spółdzielni - wskazują prawnicy.
Czy nie będąc członkiem spółdzielni ale będąc właścicielem mieszkania mam prawo uczestniczyć bez prawa głosu w walnym zgromadzeniu – pyta nasza Czytelniczka, pani Wiesława.
Prawnicy specjalizujący się w prawie spółdzielczym są w tej kwestii zgodni, i uważają, że fakt bycia właścicielem lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni nie rodzi prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu członków spółdzielni, nawet bez prawa głosu.
Jak wyjaśnia w rozmowie z RP.pl, Mariusz Bobolewski, radca prawny z Wrocławia, zasady działania walnych zgromadzeń spółdzielni określone zostały w szczególności w art. 36 prawa spółdzielczego, szczególne zaś uregulowania dotyczące spółdzielni mieszkaniowych zawarte są w art. 83  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. – Żaden z tych lub innych przepisów  powołanych ustaw nie przewiduje prawa do uczestniczenia w  walnych zgromadzeniach innych osób niż członkowie, ewentualnie ich pełnomocnicy, osoby udzielające pomocy prawnej członkowi lub eksperci, przedstawiciele związków rewizyjnych, w których spółdzielnia jest zrzeszona lub przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. W szczególności prawa takiego nie rodzi fakt bycia właścicielem lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni – informuje prawnik. – Osoby takie mogłyby być dopuszczone do udziału w obradach jako zaproszeni goście na zasadach zgody udzielonej przez walne zgromadzenie – zaznacza Bobolewski.
Takiego samego zdania jest radca prawny Igor Bąkowski – partner w warszawskiej kancelarii „Bąkowski Kancelaria Radcowska". Jak podaje, ustawa Prawo spółdzielcze stanowi, że w walnym zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć członek spółdzielni. Członek spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta - przy czym osoby takie nie są uprawnione do zabierania głosu. - Ustawodawca jest w przypadku spółdzielni dosyć restrykcyjny i dopiero od 2011 roku umożliwiono członkom spółdzielni uczestniczenie w walnym zgromadzeniu przez pełnomocników – dodaje Igor Bąkowski.
Radca prawny zauważa, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie reguluje odmiennie grona osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni. - Co do zasady więc, właściciele mieszkań niebędący członkami spółdzielni nie mogą brać udziału w walnym zgromadzeniu - nawet bez prawa głosu - chyba, że zostaną zaproszone przez organy spółdzielni lub będą występowały w charakterze eksperta członka spółdzielni – wskazuje Igor Bąkowski, który zauważa, iż pewne modyfikacje w tym zakresie mogą jednakże wynikać z regulacji wewnętrznych i praktyki danej spółdzielni.
Właściciele lokali powinni być informowani i mieć wiedzę o niektórych uchwałach walnego zgromadzenia, szczególnie w takim zakresie, w jakim dotyczą one ich prawa odrębnej własności lokalu. - Uchwałami takimi mogą być np. uchwały czy regulaminy w sprawie zarządzania, regulaminy porządku domowego, uchwały w przedmiocie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty i konserwację czy też uchwały wyrażające zgodę na nadbudowę, przebudowę lub podział nieruchomości wspólnej – wymienia Bąkowski.
Zdaniem Mariusza Bobolewskiego, spółdzielnia powinna być zainteresowana by umożliwić właścicielom lokali udział w obradach walnego zgromadzenia - bez prawa głosu - gdyż w myśl postanowień przepisu art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. – Zważywszy na bieg terminów zaskarżania uchwał istotne jest dla spółdzielni, by jednoznacznie znać datę, od której liczy się początek biegu terminu do zaskarżenia uchwały – dodaje radca prawny z Wrocławia.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA