fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cywilizacja

Otwierał drzwi w czasach Jezusa

Klucz i narzędzia żelazne sprzed 2 tys. lat znaleźli naukowcy w Jerozolimie.
Kliny i zaostrzone łomy oraz klucz pochodzą ze starożytnego kamieniołomu, który był używany jeszcze w I w. n. e. Obiekt został odkryty podczas wykopalisk prowadzonych przez Urząd Starożytności Izraela przed rozpoczęciem budowy nowej drogi szybkiego ruchu łączące północne dzielnice miasta. Klucz, który znaleźli archeolodzy służył prawdopodobnie w czasach Jezusa do otwierania drzwi. Jest zakrzywiony i ma zęby, które pasowały do jakiegoś starożytnego zamka.
- Możemy się tylko domyślać, że może wypadły jednemu z ludzi, którzy związani z w wydobywaniem kamieni — przypuszcza Irina Zilberbod, kierująca wykopaliskami z ramienia Urzędu Starożytności Izraela. Na tym terenie istniało wiele odkrywek. skąd czerpano kamień, używany przez budowniczych miasta.
Według Zilberbod w wyniku wydobywania kamienia przez pokolenia w okresie II Świątyni Jerozolimskiej (520 p.n.e - 70 n.e.) powstawał tam specyficzny krajobraz. W I w. n. e. można było podziwiać wspaniały widok tarasów skalnych i kraterów. Wszystkie powstały w wyniku eksploatacji miejscowych skał.
Archeolodzy odsłonili głazy na różnych etapach obróbki, niektóre okazały się na wczesnym etapie, kiedy właśnie zostały przygotowany do odłupania. Niektóre wydobywane bloki kamienia sięgały prawie dwóch metrów długości i ważyły dziesiątki ton. Naukowcy przypuszczają, że kamieniołomy powstały w miejscu, gdzie miejscowa odmiana wapienia zwana „malaki" (od hebr. „królewski") pozwalały na stosunkowo łatwe odłupywanie fragmentów skały. Ponadto kamieniołomy były położone wyżej niż miasto, stąd wielkie bloki łatwiej było transportować. Ale w jaki sposób były transportowane — pozostaje zagadką.Prawdopodobnie były przesuwane na drewnianych wałkach — ciągnięte przez woły.
- Najwyraźniej te ogromne kamienie służyły do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej w mieście. — powiedziała Irina Zilberbod. — Kliny, jakie znaleźliśmy, były używane do odrywania bloków kamienia od skały. Łomami żelaznymi zakończonymi jak groty strzał, wbijanymi potężnymi młotami odrywano większe fragmenty wapienia.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA